logo 02dual
รับตรง

O-NET ปีการศึกษา 2560

การทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบข้อสอบ พร้อมข้อสอบเก่า

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2561

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2

รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2561

โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2

วิชาการ

17 โลโก้สินค้าดัง ที่ซ่อนความหมายแฝงอย่างแยบยล

17 โลโก้สินค้าดัง ที่ซ่อนความหมายแฝงอย่างแยบยล

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ คำไหนมีที่ใช้อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร