logo 02dual

ค่ายเพราะครู สร้างคน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 30 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,736 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : ค่าย
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ายเพราะครู สร้างคน เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

ค่ายเพราะครู สร้างคน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ค่าย3

กำหนดการรับสมัคร
- 23 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
2. สามารถร่วมกิจกรรมในค่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร
4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามตลอดระยะเวลาโครงการ
5. ผู้สมัครต้องไม่ผ่านการเข้าร่วมค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ค่าย#1 และ #ค่าย2 มาก่อน


ประกาศผล
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

วันจัดค่าย
31 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2561

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, หอประชุมปาริชาตมหาวิทยาลัยทักษิณ, หอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, สถาบันทักษิณคดีศึกษา, หาดสมิหลา ถนนนางงามและถนนคนเดินสงขลาแต่แรก


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- พี่แมน โทร. 084-848-6972
- พี่นิว โทร. 081-719-4608
- พี่กลม โทร. 098-0922904
- พี่ซิ่ว โทร. 082-8053447

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

การรับเข้าศึกษา ม.มหาสารคาม 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตา กลุ่ม 1

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2559

รับตรง โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560