logo 02dual

ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม ครั้งที่ 6

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ชม : 4,300 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : ค่าย
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม ครั้งที่ 6 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

あなた の 夢 は あそこ に 歯 が ありますか?
"ความฝันของคุณมี'ฟัน'อยู่ในนั้นไหม?"

ถ้าในฝันของน้องคือหมอฟัน หรือความฝันของน้องยังเลือนราง อยากค้นหาคำตอบ 
.......มาที่นี่สิ ที่แห่งนี้ที่จะทำให้ความฝันของน้องๆผลิบาน 
ดั่งซากุระในฤดูใบไม้ผลิ เพราะที่แห่งนี้คือ...

ค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม ครั้งที่ 6 !!

กำหนดการรับสมัคร
- ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 สายวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2561
- มีความสนใจในค่ายสานฝันสู่หมอฟันโดม

วันจัดค่าย
- 7 - 8 เมษายน 2561 (ค้าง 1 คืน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- นศ.ทพ.ณัฐชยา วงศ์สถิตพร (พี่อี่อี๊) : 088-536-0077
- นศ.ทพ.นัฐชยา นุ่มละมุล (พี่แนท) : 080-465-5132


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา ม.พะเยา 2561 ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

ช่องทางรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2560

รับตรง GAT/PAT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ม.ศิลปากร 2558