logo 02dual

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 14

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ชม : 982 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : ค่าย
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 14 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 14
มาแล้ว "ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 14"
เป็นค่ายที่เปิดรับน้องๆ ม.ปลายที่สนใจที่จะเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ทางคณะได้เปิดให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการด้วย หรือที่พวกพี่ๆเรียกกันว่า การเข้าช็อปนั่นเอง ซึ่งจะเปิดให้เข้าทั้งหมด 5 ภาควิชา คือ เครื่องกล เคมี โยธา คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า อุตสาหการ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษา หรือ กำลังจะเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือ เทียบเท่า)

จำนวนที่รับ
- 150 คน

วันจัดค่าย
- จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึง วันที่ 8 เมษายน 2561

สถานที่จัดค่าย 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 
 
 

 


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2560

การรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร 2561

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม (เพิ่มเติม) รอบ 2 ม.ขอนแก่น 2557

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา