logo 02dual

ค่าย TUE ADMISSION ครั้งที่ 11

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ชม : 6,367 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : ค่ายติว
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าย TUE ADMISSION ครั้งที่ 11 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

ค่าย TUE ADMISSION ครั้งที่ 11 
โครงการติวแอดมิชชั่น ครั้งที่ 11 จัดโดย ชมรมติว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นค่ายติวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยได้จัดติวใน 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และความถนัดทั่วไป เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

เนื้อหาในการติว
- คณิตศาสตร์ (PAT 1)
- ฟิสิกส์ (PAT 2)
- ความถนัดทั่วไป(GAT ความคิดเชื่อมโยงและความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ)

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 3 มีนาคม 2561 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์และความถนัดทั่วไป
- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
- สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการและ ปฏิบัติกิจกรรมที่จัดไว้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่
- สามารถพักค้างแรมตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดให้

วันจัดค่าย
- 10-17 เมษายน 2561 

สถานที่จัดค่าย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 


ช่องทางกาติดต่อ
- 062-5695152 (P’พีเพ็ญ)
- 083-9996786 (P’ออม)

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ม.พะเยา 2559

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2559

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม (เพิ่มเติม) รอบ 2 ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) รอบเพิ่มเติม ม.บูรพา 2557

รับตรง โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ม.เชียงใหม่ 2560