logo 02dual

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 4,809 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : ค่าย
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 3

ค่าย “จิตเจ้า 3”เป็นค่ายที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นค่ายค้างคืน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดค่าย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทาง จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก ค่ายไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 3 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 (ใบสมัครยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

วันจัดค่าย
- จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ.2561

สถานที่จัดค่าย 
- ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง แบบพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รอบ 2 2558

รับตรง คณะโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง โครงการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 2559

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

การรับเข้าศึกษา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับตรง โครงการ สอวน. (ค่าย 2) ม.ธรรมศาสตร์ 2559