logo 02dual

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 05 กรกฎาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 60,667 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560 ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560 ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560 ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้

ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ)
เปิดรับสมัคร: วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559

ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก)
เปิดรับสมัคร: วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา)
เปิดรับสมัคร: วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ) มีโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
- โครงการนักคิดเพื่อสังคม
- โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา
- โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


กำหนดการ ช่วงที่ 1


 

ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก) มีโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ
- โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ
- โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม
- โครงการวิศวะสู่ชุมชน
- โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
- โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
- โครงการช้างเผือก
- โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
- โครงการสื่อสารกระจายโอกาส
- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
- โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์


กำหนดการ ช่วงที่ 2

 

ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา) มีโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการรับนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา


กำหนดการ ช่วงที่ 3
ความเห็นที่ 8

You've maaegnd a first class post http://acxlnilidz.com [url=http://vfigbiagi.com]vfigbiagi[/url] [link=http://bstryfn.com]bstryfn[/link]

ความเห็นที่ 7

Articles like these put the consumer in the driver seat-very imaortpnt.

ความเห็นที่ 6

This arclite keeps it real, no doubt. http://bedgbr.com [url=http://pfofbkt.com]pfofbkt[/url] [link=http://xvkhxlisfdg.com]xvkhxlisfdg[/link]

ความเห็นที่ 5

You've imsespred us all with that posting!

ความเห็นที่ 4

Super excetid to see more of this kind of stuff online.

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2559

การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตา กลุ่ม 1

รับตรง โครงการSci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง โควตา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2558