logo 02dual

รับตรง นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 8,553 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

กำหนดการรับสมัคร
- ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/การคัดเลือกจำนวนรับ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 25 คน

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2558

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน มีนาคม 2558

รับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2560

รับตรง โควตารับตรง(เพิ่มเติม) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557