logo 02dual

กำหนดการ รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 15 สิงหาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 170,276 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 โครงการต่างๆ โครงการเพชรในตม เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 โครงการต่างๆ ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 โครงการต่างๆ โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 โครงการต่างๆ จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ
1. ประเภทรับตรงทั่วไป
2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ แบ่งการรับสมัคร ดังนี้ 
    2.1 จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
    2.2 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560
3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ
4. โครงการเพชรในตม
5. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

ประกาศ

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการต่าง ๆ

*ดูวิชา GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในประกาศด้านล่าง*

กำหนดการ/วิธีการคัดเลือก
 

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มจพ.พระนครเหนือ 2557

รับตรง โครงการ PSU Smart Students For ASEAN ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร ศรีราชา 2558

รับตรง โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559