logo 02dual

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 16 กันยายน 2559
จำนวนผู้ชม : 29,978 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือ สถานศึกษาจากต่างประเทศ) เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร
โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
: 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559


โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
- โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 
: 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

- โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือ สถานศึกษาจากต่างประเทศ)
: 1 ตุลาคม 2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2560
 

โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนรับ

กำหนดการ

โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนรับ

กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2559

รับตรง สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 รอบ 2

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559