logo 02dual

รับตรง ม.แม่โจ้ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 19 กันยายน 2559
จำนวนผู้ชม : 100,260 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ทั่วประเทศ แม่โจ้-ชุมพร แม่โจ้-แพร่ 2560 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
30 เมษายน 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

รับตรง ม.แม่โจ้ 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
กำหนดการรับสมัคร
ระบบรับตรง - 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
โครงการอื่น ๆ - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559
โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ 
หลักสูตร 4 ปี (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- แบบจัดสรรโควตา-โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
- โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ) ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42
- โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้


มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
กำหนดการรับสมัคร
ระบบรับตรง - 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 
โครงการอื่น ๆ - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559
โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- แบบจัดสรรโควตา-โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
- โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ) ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42
- โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- รับตรง ทั่วประเทศ 
- โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการรับสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559
โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)
- แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก
- แบบจัดสรรโควตา-โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษา(โควตาเรียนดี)
- โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ) ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42
- โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)


โครงการ/ลิงก์ระเบียบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษา(โควตาเรียนดี)
- โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ICT ม.มหิดล 2560

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง สอวน. ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2558

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการพิเศษ ม.พะเยา 2559