logo 02dual

รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้ชม : 23,058 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 รอบ 1 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 รอบ 2 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
รอบ 1
- 4 มกราคม - 3 มีนาคม 2560
รอบ 2
- 3 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัครจำนวนรับ

กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง (มหิดลรับตรง) ม.มหิดล 2558

รับตรง รอบ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่น 10 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557

รับตรง ภาคพิเศษรุ่น13 รอบ 2 มรภ.สวนสุนันทา 2557

รับตรง สอบข้อเขียน มจพ.พระนครเหนือ 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โควตา ม.นเรศวร 2560