logo 02dual

รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 11,565 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560 ด้วยตนเอง เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560 ทางไปรณีย์ เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
ด้วยตนเอง :    วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ทางไปรณีย์ :  วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2560


คณะ/คุณสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะกายภาพบำบัด


กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ครั้งที่ 2

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2559

รับตรง โครงการภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 2559

รับตรง รอบ 2 โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2558