logo 02dual

รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 12,080 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560 ด้วยตนเอง เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560 ทางไปรณีย์ เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
ด้วยตนเอง :    วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ทางไปรณีย์ :  วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์ 2560


คณะ/คุณสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะกายภาพบำบัด


กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะการบริหารและจัดการ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง โครงการท็อปเท็น(Top Ten) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2559

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 2559