logo 02dual

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2557
จำนวนผู้ชม : 4,487 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : รับตรงรับตรง57dek57ม.พะเยา
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต


กำหนดการรับสมัคร
- ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนรับ
- 15 คน


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2560

รับตรง ครั้งที่ 3 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2557

รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 3) มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา 2559

รับตรง มทร.สุวรรณภูมิ 2558

รับตรง โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ม.ทักษิณ 2559