logo 02dual

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2557
จำนวนผู้ชม : 4,418 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : รับตรงรับตรง57dek57ม.พะเยา
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2557 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต


กำหนดการรับสมัคร
- ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนรับ
- 15 คน


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการประกันภัย ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง คณะดำเนินการจัดสอบ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง โครงการพิเศษ ม.พะเยา 2559

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559