logo 02dual

รับตรง สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 29 ธันวาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 4,467 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 แบบ 2 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 แบบ 1 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
แบบที่ 1(track 1) - รับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
แบบที่ 2(track 2) - รับสมัคร
 1 ธันวาคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนรับ

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ ม.พะเยา 2557

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง เพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557

รับตรง ระบบโควตา มทร.ธัญบุรี 2560