logo 02dual

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 มกราคม 2560
จำนวนผู้ชม : 45,260 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง

รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 น้องสามารถชมปฎิทินแบบ อัตโนมัติ ได้ที่ - https://www.02dual.com/calendar/ 

5 กุมภาพันธ์  2560

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1227/

​​6 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560 ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา)
- www.02dual.com/admission_news/1051/

​​​​8 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2560 ทางไปรษณีย์
- www.02dual.com/admission_news/1277/

10 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ 2560 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/1229/
รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
- www.02dual.com/admission_news/1260/
รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม 2560
- www.02dual.com/admission_news/1274/

14 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือ สถานศึกษาจากต่างประเทศ)
- www.02dual.com/admission_news/1139/

13 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560
- www.02dual.com/admission_news/1257/

15 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/1251/
รับตรง สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 แบบ 2
- www.02dual.com/admission_news/1254/
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1268/
รับตรง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2560 สมัครด้วยตนเอง
- www.02dual.com/admission_news/1277/
รับตรง โครงการรับตรง 9 วิชาสามัญ มจพ.พระนครเหนือ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1286/

17 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560 ทางไปรณีย์
- www.02dual.com/admission_news/1236/
รับตรง โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
- www.02dual.com/admission_news/1273/

​20 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 รูปแบบที่ 2 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/1121/
รับตรง สอบข้อเขียน มจพ.พระนครเหนือ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1243/
รับตรง โครงการรับตรง 9 วิชาสามัญ ม.ทักษิณ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1272/
รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
- www.02dual.com/admission_news/1276/
รับตรง โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1278/

​21 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2560
- www.02dual.com/admission_news/1192/

​22 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง โควตา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/1073/

​23 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 โครงการต่างๆ โครงการเพชรในตม
- www.02dual.com/admission_news/1101/

​24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ ม.เชียงใหม่ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1075/
รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1078/
รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560
- www.02dual.com/admission_news/1214/
รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
- www.02dual.com/admission_news/1261/

​​26 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1253/

​​28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
- www.02dual.com/admission_news/1138/
รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2560 ด้วยตนเอง
- www.02dual.com/admission_news/1236/
รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1280/

รับตรง ม.แม่โจ้ 2560
- www.02dual.com/admission_news/1140/

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

กำหนดการ 9 วิชาสามัญ - GAT/PAT - O-NET 2560

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 2558