logo 02dual

รับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ ม.มหิดล 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 18 เมษายน 2560
จำนวนผู้ชม : 7,672 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ ม.มหิดล 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 20 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

กำหนดการ

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ Residential College มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 2558

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง โควตา รอบ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 2558