logo 02dual

รับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ ม.มหิดล 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 18 เมษายน 2560
จำนวนผู้ชม : 8,006 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ ม.มหิดล 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 20 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

กำหนดการ

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ม.เชียงใหม่ 2559

การรับเข้าศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 2557