logo 02dual

รับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ ม.มหิดล 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 18 เมษายน 2560
จำนวนผู้ชม : 7,807 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ ม.มหิดล 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 20 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

กำหนดการ

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง‬ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 2557

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กุมภาพันธ์ 2558