logo 02dual

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 20 เมษายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,512 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60gatpat

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560)

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จำแนกตามรายวิชา

ref: ไฟล์ประกาศผล


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ มจพ.พระนครเหนือ 2560

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ มจพ.พระนครเหนือ 2558

รับตรง มทร.ตะวันออก 2560

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560

รับตรง โควตาดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560