logo 02dual

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 25 เมษายน 2560
จำนวนผู้ชม : 10,073 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560 สมัครด้วยตนเอง เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560 สมัครทางอินเทอร์เน็ต เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง - 1 - 23 มิถุนายน 2560 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต - 1 - 21 มิถุนายน 2560 

คุณสมบัติทั่วไป

สาขา/จำนวนรับ

กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.พระนครเหนือ 2560

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2558

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

ประกาศผล กสพท

รับตรง รอบ 2 โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 2559

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา 2559 รอบ 2