logo 02dual

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 รอบ 2

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 05 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 8,145 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 รอบ 2 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
18 มิถุนายน 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2

กำหนดการรับสมัคร
- 5 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับกำหนดการ

 

 
 

 


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

รับตรง ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วง 3 ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557