logo 02dual

รับตรง คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 05 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 11,798 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
- 15 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติ

จำนวนรับ

กำหนดการ


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557

รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง ผู้ทีมีความสามารถด้านภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 2557

การรับเข้าศึกษา ม.สวนดุสิต 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน