logo 02dual

รับตรง สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 4,474 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
28 พฤษภาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ

กำหนดการรับสมัคร
- บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนรับ

กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2558

รับตรง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 รอบสุดท้าย

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง(นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2559

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560