logo 02dual

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,026 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560 รอบ 1 ด้วยตนเอง เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
12 มิถุนายน 2560
 • 000000

 • 000000

 • 000000

 • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560 รอบ 1 ทางไปรษณีย์ เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
07 มิถุนายน 2560
 • 000000

 • 000000

 • 000000

 • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560 รอบ 2 ด้วยตนเอง เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
13 มิถุนายน 2560
 • 000000

 • 000000

 • 000000

 • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560 รอบ 2 ทางไปรษณีย์ เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
13 มิถุนายน 2560
 • 000000

 • 000000

 • 000000

 • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร
ด้วยตนเอง
รอบ 1 - 7 กุมภาพันธ์ - 12 มิถุนายน 2560
รอบ 2 - 13 - 28 มิถุนายน 2560
ทางไปรษณีย์
รอบ 1 - 7 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2560
รอบ 2 - 13 - 23 มิถุนายน 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัครสาขา/จำนวนรับ


กำหนดการ
 

 


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2557

รับตรง สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง โควตารับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน 2560

รับตรง โครงการ "ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง" ม.สงขลานครินทร์ 2559