logo 02dual

การคัดเลือก กสพท 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 11 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้ชม : 27,320 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCASTCAS61
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การคัดเลือก กสพท ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครสอบวิชาเฉพาะ
กำหนดการ
- 1 - 30 กันยายน 2560
- การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561

- เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะกสพท ปีการศึกษา 2561 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานแถลงข่าวดูคลิปย้อนหลังได้ที่
- https://www.02dual.com/admission_news/1406/

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes61_01_25600713.pdf

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ 
http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes61_02_25600713.pdf


คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับ*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก

กำหนดการ
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2561

รับตรง นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560

รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2560

ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET 2559

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2558 รอบ 2

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กุมภาพันธ์ 2559