logo 02dual

รับตรง โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 25 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,212 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61รับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
30 กันยายน 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา

กำหนดการรับสมัคร
- 3 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560

โควตา
รายละเอียดโควตาโรงเรียน/โควตาศิปวัฒนธรรมฯ และโควตาอื่น ๆ
- 1 โควตาโรงเรียน
- 2 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3 ควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
- 4 โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI
- 5 โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.
- 6 โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

> รายละเอียดโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา
- 7 โควตาสถาบันการอาชีวศึกษา

กำหนดการ

 

 

รายละเอียดโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง แบบพิเศษ จุฬาฯ 2559

รับตรง ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2559

รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ 2559

การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561