logo 02dual

รับตรง โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 25 มิถุนายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,600 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61รับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา

กำหนดการรับสมัคร
- 3 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560

โควตา
รายละเอียดโควตาโรงเรียน/โควตาศิปวัฒนธรรมฯ และโควตาอื่น ๆ
- 1 โควตาโรงเรียน
- 2 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3 ควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
- 4 โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI
- 5 โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.
- 6 โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

> รายละเอียดโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา
- 7 โควตาสถาบันการอาชีวศึกษา

กำหนดการ

 

 

รายละเอียดโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม 2558

รับตรง โควตานักกิจกรรม ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2560

รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560