logo 02dual

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มรภ.สวนสุนันทา 2560

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 05 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 2,891 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มรภ.สวนสุนันทา 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

กำหนดการรับสมัคร
- 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2560

สาขาที่เปิดรับ
1 สาขาการสร้างภาพยนตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
2 สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


คุณสมบัติผู้สมัคร

กำหนดการ


 
 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โครงการเพชรเสมา ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2558

การสอบ กสพท. 2560

รับตรง โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ มจพ.พระนครเหนือ 2558