logo 02dual

รับตรง‬ โครงการยื่นคะแนนฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 3,974 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง‬ โครงการยื่นคะแนนฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการยื่นคะแนน

กำหนดการรับสมัคร
- 4 - 24 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง เพิ่มเติม คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา 2558

กำหนดการ TCAS61

รับตรง โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง คณะการบริหารและจัดการ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(สาขาการปกครอง) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2558