logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 4,051 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรงรับตรง61

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS

ตอนนี้มีเพียงกำหนดการและรายละเอียดเล็กน้อย น้อง ๆ ควรติดตามอย่างใกล้ชิด 

กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา 2559 รอบ 2

รับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2559

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2560