logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 9,861 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระบบ TCAS

คณะ/สาขา/จำนวนรับ/รายละเอียด
รอบที่ 1 Portfolio - รายละเอียด
รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ - รายละเอียด
รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ - รายละเอียด
รอบที่ 4 Admissions - รายละเอียด

กำหนดการ


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตารับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX, MD02, DTX ม.ขอนแก่น 2559

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 รอบที่ 1 Portfolio

รับตรง รอบ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง รอบ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2557

การรับเข้าศึกษา ม.ศิลปากร 2561