logo 02dual

แถลงข่าว TCAS61 เรื่อง การรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 04 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 478 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

แถลงข่าว TCAS61 เรื่อง การรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับแบบ Portfolioข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ มจพ.พระนครเหนือ 2559

รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา 2557

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX, MD02, DTX ม.ขอนแก่น 2559