logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 07 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 6,653 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS

รายละเอียด/คณะ/สาขา/จำนวนรับ
รอบที่ 1 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
รอบที่ 2 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 : แอดมิชชั่นกลาง
รอบที่ 5 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย


รอบที่ 1 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
- โครงการ Active Recruitment
​- โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
​- โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
​- โครงการรับนักศึกษาพิการ
​- โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
​- โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
​- โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 1)


รอบที่ 2 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
- โครงการ Active Recruitment
- โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
- โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี
- โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 2)
- โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.


รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
-
รอบที่ 4 : แอดมิชชั่นกลาง
-
รอบที่ 5 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
-

กำหนดการ
รอบที่ 1 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 : แอดมิชชั่นกลาง
รอบที่ 5 : รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการทับทิมสยาม มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

การรับเข้าศึกษา ม.มหิดล 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio

รับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2559

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2560