logo 02dual

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 8,979 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS

รอบ/รายละเอียด/คณะ/สาขา/จำนวนรับ
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย / สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระ และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

*รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561 รอบ 1 การรับสมัครนักศึกษาด้วย Portfolio หรือ GPA

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2559

รับตรง โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2559

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561