logo 02dual

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 9,736 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS

รอบ/รายละเอียด/คณะ/สาขา/จำนวนรับ
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย / สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระ และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

*รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการศึกษิตศิลปะ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง โครงการพิเศษ ม.พะเยา 2559

รับตรง รอบ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤศจิกายน 2558