logo 02dual

การรับเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ม.มหิดล 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 3,331 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61#TCAS#รับตรง61#รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS

รายละเอียด/จำนวนรับ


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 2

O-NET ปีการศึกษา 2558

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 3 ม.บูรพา 2558

รับตรง เพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557

รับตรง สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) มจพ.พระนครเหนือ 2558

รับตรง ม.แม่โจ้ 2559 เพิ่มเติม