logo 02dual

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 20 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 10,470 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

กำหนดการ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560

รายละเอียด/คณะ/สาขา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
- เกณฑ์การรับสมัคร


กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตา ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

การรับเข้าศึกษา มทร.พระนคร 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ระบบรับกลาง (Admission) ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2557

รับตรง แบบพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รอบ 2 2558

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 2560