logo 02dual

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 20 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 9,943 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

กำหนดการ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560

รายละเอียด/คณะ/สาขา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
- เกณฑ์การรับสมัคร


กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการทับทิมสยาม ม.บูรพา 2560

รับตรง สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2560

รับตรง โควตารับตรงเพิ่มเติม ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 2559

รับตรง โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง เพิ่มเติม คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา 2558