logo 02dual

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 20 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 10,219 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

กำหนดการ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560

รายละเอียด/คณะ/สาขา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
- เกณฑ์การรับสมัคร


กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2558

รับตรง โครงการ ศึกษิตศิลปะ ม.สงขลานครินทร์ 2560

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการ KU Connect

รับตรง โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2560

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560