logo 02dual

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 20 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 3,278 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
01 ตุลาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

กำหนดการ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560

รายละเอียด/คณะ/สาขา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
- เกณฑ์การรับสมัคร


กำหนดการ

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการ สสวท. ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 3) มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่ มจพ.พระนครเหนือ 2559

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

รับตรง โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2558