logo 02dual

การรับเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 29 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 2,729 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS

รายละเอียด/สาขา/จำนวนรับ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


 



ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2561 รอบที่ 1 Portfolio

รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559

รับตรง รอบ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2557

รับตรง โควตารับตรงเพิ่มเติม ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 2559