logo 02dual

การรับเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 29 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 2,899 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS

รายละเอียด/สาขา/จำนวนรับ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง ครั้งที่ 3 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2557

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โควตา มทร.อีสาน นครราชสีมา 2559

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ม.พะเยา 2559

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 2559