logo 02dual

การรับเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 29 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 2,828 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS

รายละเอียด/สาขา/จำนวนรับ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2561 รอบที่ 1 Portfolio

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 2557

รับตรง โครงการภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 2559

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2560

รับตรง ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560