logo 02dual

การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 01 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 8,162 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การสมัครสอบวิชาเฉพาะ
ขั้นตอนการสมัครสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561 *โปรดอ่านและทำความเข้าใจ
http://www9.si.mahidol.ac.th/apply/apply_open.php

กำหนดการ
- 1 - 30 กันยายน 2560
- การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561

- เนื้อหาสาระ ที่ใช้สอบวิชาเฉพาะกสพท ปีการศึกษา 2561 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes61_01_25600713.pdf

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 
เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ 
http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes61_02_25600713.pdf

 

เนื้อหาอื่น ๆ
https://www.02dual.com/admission_news/1370/ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ 2559

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 รอบ 2

รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง(โควตา) วิทยาลัยดุสิตธานี 2559

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2559