logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 08 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 24,534 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

รายละเอียด/วิทยาเขต
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตศรีราชา
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตบางเขน


โครงการ/กำหนดการ/จำนวนรับ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง GAT/PAT รอบที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560

รับตรง ประเภทเรียนดี มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.เชียงใหม่ 2558

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2559 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558)

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 2559