logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 08 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 24,337 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

รายละเอียด/วิทยาเขต
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตศรีราชา
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตบางเขน


โครงการ/กำหนดการ/จำนวนรับ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม 2558

รับตรง มทร.สุวรรณภูมิ 2558

รับตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558

การรับเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2560