logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 08 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 24,655 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 1 การรับด้วย Portfolio

รายละเอียด/วิทยาเขต
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตศรีราชา
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน
- รายละเอียดโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตบางเขน


โครงการ/กำหนดการ/จำนวนรับ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2560

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2558

รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 2560

การคัดเลือก กสพท 2561

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2558