logo 02dual

การรับเข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 10 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 4,736 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS โครงการ Active Recruitment

คุณสมบัติ

- เกณฑ์การรับสมัคร 


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 รอบ 3

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2559

รับตรง โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2558

รับตรง โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง มรภ.สวนสุนันทา 2560 รอบ 2