logo 02dual

รับตรง โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 15 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,676 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

กำหนดการรับสมัคร
- 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนรับ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร 2560

กำหนดการ 7 วิชาสามัญ - GAT/PAT - O-NET 2558

รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

การรับเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง GAT/PAT รอบที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 รอบ 2