logo 02dual

รับตรง โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 15 กันยายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,233 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

กำหนดการรับสมัคร
- 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนรับ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กันยายน 2559

รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2559

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา ม.สงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2559