logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 03 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 6,652 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
17 พฤศจิกายน 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับเข้าศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
22 ธันวาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio 

กำหนดการรับสมัคร
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 - วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 - วันที่ 22 ธันวาคม 2560– 14 กุมภาพันธ์ 2561

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1
สาขาที่เปิดรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2
สาขาที่เปิดรับ/คุณสมบัติผู้สมัคร
- -----------------------------------------------------------

กำหนดการ


การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1
  

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2
----------------------------


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง รอบ 2 โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์และ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

ประกาศผลแล้ว Admission 2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2558