logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 03 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 23,688 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
14 กุมภาพันธ์ 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับเข้าศึกษา มรภ.สวนสุนันทา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio 

กำหนดการรับสมัคร
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 - วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 - วันที่ 22 ธันวาคม 2560– 14 กุมภาพันธ์ 2561

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2
สาขาที่เปิดรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร
กำหนดการ


การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2
  


-------------------------------------------------------------------------------------

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1

สาขาที่เปิดรับ


คุณสมบัติผู้สมัคร

กำหนดการ

 

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1
   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2558

รับตรง สาขาวิทยาศาตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มจพ.พระนครเหนือ 2557

รับตรง โครงการรักเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-house) มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2560