logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 05 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 17,580 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio 

กำหนดการรับสมัคร
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 
- วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1
โครงการที่เปิดรับ
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
- โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและประชุมครูแนะแนว)
- โควตาพิเศษ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)


การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2
โครงการที่เปิดรับ
- โควตาพิเศษสำนักวิชา
ระบบโควตาพิเศษ

กำหนดการ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 2559

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2560

รับตรง รอบ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2558

รับตรง ระดับปริญญาตรี และ ตรีควบโท วิทยาลัยนวัตกรรม (ระบบทวิภาค) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560