logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 05 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 4,193 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
22 ธันวาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
17 พฤศจิกายน 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio 

กำหนดการรับสมัคร
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 
- วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561

การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1
โครงการที่เปิดรับ
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
- โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว (เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและประชุมครูแนะแนว)


การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2
โครงการที่เปิดรับ
- โควตาพิเศษสำนักวิชา

กำหนดการ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง เพิ่มเติม ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง โครงการSci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 2559

รับตรง โควตาพิเศษ(ผลิตครูคุณภาพ) ม.นเรศวร 2558

รับตรง โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ม.เชียงใหม่ 2560