logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 8,152 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ
- 2 - 24 ตุลาคม 2560

โครงการ/รายละเอียด


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2559

รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 2558

รับตรง GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง มรภ.สวนดุสิต 2558