logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 6,865 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
24 ตุลาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ
- 2 - 24 ตุลาคม 2560

โครงการ/รายละเอียด


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ม.พะเยา 2557

รับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2559

รับตรง โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561

รับตรง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 รอบสุดท้าย

รับตรง (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 2557