logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 11 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 6,682 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระบบ TCAS โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

กำหนดการ
- 1 - 31 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวน*เกณฑ์เฉพาะอ่านได้ในระเบียบการท้ายล่าง

กำหนดการ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รอบ2 ม.สงขลานครินทร์ 2557

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา 2558

รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557

รับตรง มทร.กรุงเทพ 2559

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560