logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 11 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 4,164 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
31 ตุลาคม 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระบบ TCAS โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

กำหนดการ
- 1 - 31 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวน*เกณฑ์เฉพาะอ่านได้ในระเบียบการท้ายล่าง

กำหนดการ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โครงการ สถาภูมิ(STABHUMI) ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2559