logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.สวนดุสิต 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 16 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 7,607 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.สวนดุสิต 2561 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ
- วันที่ 2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/รายละเอียด/จำนวนรับ

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2558

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 รอบ 2

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 1 การรับด้วย Portfolio