logo 02dual

การรับเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 6,286 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการรับสมัคร
- 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนรับ

กำหนดการ


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

เตรียมตัว GAT-PAT 2560

รับตรง โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2557

รับตรง โครงการ ''ลูกพระบิดา 2'' คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2559