logo 02dual

การรับเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,892 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการรับสมัคร
- 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนรับ

กำหนดการ


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560