logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รอบที่ 1 Portfolio ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 17 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 4,693 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 รอบที่ 1 Portfolio ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม

กำหนดการรับสมัคร
- 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2560

จำนวนรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ ป.ตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี มจพ.พระนครเหนือ 2557

รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการโควตาแหล่งฝึก (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) ม.พะเยา 2558

รับตรง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560