logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 20,375 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2561 รอบที่ 1/2 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
28 กุมภาพันธ์ 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการ
- รอบที่ 1/1 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
- รอบที่ 1/2 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561


คุณสมบัติผู้สมัคร/คณะ/จำนวนรับ

กำหนดการ
 ความเห็นที่ 1

邮件推广邮件群发平台听到过这名字名声大着呢.。名声大是有道理的。想知道吗,达到目的,并非一蹴而就。 邮箱数据

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 2560

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง(ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ) ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม 2560

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ 2557