logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มทร.พระนคร 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 31 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 5,856 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มทร.พระนคร 2561 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการรับสมัคร
-  1 ต.ค. - 20 พ.ย. 2560

สาขา/จำนวนรับ/คุณสมบัติกำหนดการ

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โควตา มทร.อีสาน นครราชสีมา 2559

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

การรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561

รับตรง โครงการช้างเผือก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2560