logo 02dual

รับตรง ม.ทักษิณ 2561 โครงการ TSU Smart Engineering

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 5,096 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ม.ทักษิณ 2561 โครงการ TSU Smart Engineering เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการ TSU Smart Engineering ในระบบ TCAS

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 30 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ/จำนวนรับ

กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง เพิ่มเติม มทร.ธัญบุรี 2558

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2560

การรับเข้าศึกษา มทร.พระนคร 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับตรง ม.แม่โจ้ 2558 รอบ 4

รับตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2560

รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560