logo 02dual

รับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2561 รอบ 2

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 4,644 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2561 รอบ 2 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ รอบ 2

กำหนดการ
- 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณะ/สาขา


กำหนดการ


 

 
 

 


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการ พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

รับตรง สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 รอบ 2

รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตร กำแพงแสน 2560

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2558